Szkolenia dla wszystkich pracowników

Każdy nowy pracownik przyjmowany do pracy zobowiązany jest do odbycia odpowiednich szkoleń, bez względu na to, jakie stanowisko będzie zajmował. Najważniejsze są szkolenia bhp, ale równie ważny jest instruktaż stanowiskowy. Szkolenia z zakresu bhp mogą być wstępne, jeśli jest to nowo zatrudniony pracownik. Mogą to również być szkolenia okresowe, które powinny być powtarzane co trzy […]