Klauzule abuzywne w umowach z bankami

Czym są klauzule abuzywne? W Polsce istnieje dowolność umów. Nie oznacza to jednak, że można zawrzeć dowolną umowę z każdym. Tę kwestię regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, wskazując klauzule abuzywne, których nie można stosować w umowie między przedsiębiorcą a konsumentem. Kancelaria Frankowa – Kredyty CHF. Klauzule abuzywne to nic innego jak klauzule niedozwolone w umowach. Jeśli […]


Prawnik

Prowadzenie firmy to nielada wyzwanie i naprawdę ciężka praca. Wymaga ona nie tylko znajomości podstaw przedsiębiorczości czy ekonomi, ale także znajomości zasad funkcjonowania rynku. Oferując swoje usługi czasem można trafić na roszczeniowych klientów, czy kontrahentów, którzy nie chcą wywiązywać się z umowy. Można trafić na problematycznych pracowników, albo na zagmatwane i trudne umowy. Na szczęście […]