Klauzule abuzywne w umowach z bankami


Czym są klauzule abuzywne?

W Polsce istnieje dowolność umów. Nie oznacza to jednak, że można zawrzeć dowolną umowę z każdym. Tę kwestię regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, wskazując klauzule abuzywne, których nie można stosować w umowie między przedsiębiorcą a konsumentem. Kancelaria Frankowa – Kredyty CHF. Klauzule abuzywne to nic innego jak klauzule niedozwolone w umowach. Jeśli taki zapis znajduje się w porozumieniu między nami a firmą, powoduje, że staje się on nieważny.

Klauzule niedozwolone w umowach z bankami.

Umowy bankowe najczęściej napisane są niezrozumiałym dla większości osób językiem. Trudno samodzielnie sprawdzić czy umowa zawiera klauzule abuzywne, dlatego warto, aby zapoznał się z nią prawnik. Szczególnie istotne jest do dla osób posiadających kredyty we franku, ponieważ stwierdzenie niedozwolonych zapisów otwiera drogę do tego, aby złożyć w sądzie pozew przeciw bankom.

Pozytywne wyroki sądów

Kredyty we franku znalazły się pod lupą TSUE. Organ ten uznał, że często w umowach znajdują się klauzule abuzywne, powodujące nieważność umowy w całości lub w części. Dobry prawnik pomoże sprawdzić Twoją umowę oraz złożyć pozew przeciw bankom. W Polsce przybywa osób, którym udało się wygrać w sądzie i zmniejszyć obciążenie kredytowe.