Szkolenia dla wszystkich pracowników


Każdy nowy pracownik przyjmowany do pracy zobowiązany jest do odbycia odpowiednich szkoleń, bez względu na to, jakie stanowisko będzie zajmował. Najważniejsze są szkolenia bhp, ale równie ważny jest instruktaż stanowiskowy. Szkolenia z zakresu bhp mogą być wstępne, jeśli jest to nowo zatrudniony pracownik. Mogą to również być szkolenia okresowe, które powinny być powtarzane co trzy lata. Wiedza przekazywana podczas tych kursów jest bardzo ważna z uwagi na bezpieczeństwo w pracy. Każdy pracownik powinien znać przepisy bhp i powinien je stosować. Jednak na kursach można również dowiedzieć się, jak należy prawidłowo udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Taka wiedza jest niezbędna, ponieważ każdy może znaleźć się w sytuacji, kiedy trzeba będzie komuś pomóc, zanim nadjedzie karetka. Bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór zasad, które określają sposoby postępowania, by uniknąć niepotrzebnych zdarzeń bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu. Pomimo tych szkoleń, wciąż całkiem sporo zdarza się wypadków w pracy. Trzeba mieć świadomość tego, że jeśli do takich wypadku dojdzie z winy pracownika i dozna on jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, to ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania.

Odwiedź również: https://www.bhp-prometeo.pl/